Take-Two flex their portfolio, expects sports division to lack profit