Rumor: 2K Marin suffers layoffs

Related Games:
Bioshock 2, The Bureau: XCOM Declassified
Source:
Kotaku